Strona Główna · Ogłoszenia · Linki · Plan lekcji · OKE · KO- Lublin · MEN · CKE Czerwiec 22 2024 01:48:08
Nawigacja
Strona Główna
STOWARZYSZENIE
Historia szkoły
Kadra Pedagogiczna
Historia miejscowosci
Statut szkoły
Dokumenty szkolne
Ogłoszenia
Linki
Galeria
Plan lekcji
Szukaj
Dla Rodziców

BIP
Witamy
Witamy na stronie naszej szkoły
STOWARZYSZENIE

Od 01września 2001roku 
 Publiczna Szkoła Podstawowa w Chruślankach Józefowskich prowadzona  przez 
Stowarzyszenie Na Rzecz Ekorozwoju Wsi Chruślanki J. i Idalin

 

  

 

  
            

 c126-022.jpg (111235 bytes)

Uczniowie Naszej szkoły

     Kilkadziesiąt lat temu Polska miała tylko małe szkoły. W takich szkołach tkwiła nasza siła. Program Mała Szkoła nawiązuje do tego, co w naszej ojczyźnie najważniejsze i najtrwalsze, do tego, że rodzice chcą posyłać dzieci do szkoły i decydują o tym, jak uczą się ich dzieci Małe szkoły, takie jak nasza w Chruślankach, powstają dziś w Polsce tam, gdzie wprawdzie brakuje pieniędzy, ale jest ogromna energia społeczna ludzi, którym na szkole, na edukacji i rozwoju naprawdę zależy. Obecny ruch ratowania, podtrzymywania istnienia i przejmowania szkoły jest znakomitym dowodem na to, iż szkoła ta nie działa w społecznej próżni. Jest czymś od dawna wbudowanym w życie lokalnej społeczności. Ruch ten to jedyna okazja, aby przekształcić spontaniczne powiązania szkoły ze środowiskiem w związek celowy i świadomy. Mieszkańcy wsi Chruślanek i Idalina wykorzystali tę szansę i w miejsce zlikwidowanej szkoły samorządowej powstała  szkoła prowadzona przez Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Wsi Chruślanki i Idalin..

     Statutowym celem działania Stowarzyszenia jest: 

 wspieranie wszechstronnegoi zrównoważonego rozwoju: społecznego, kulturalnego i gospodarczego wsi Chruślanki J. i Idalin oraz wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w środowisku lokalnym.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1)      prowadzenie szkoły na zasadach prawem przewidzianych;

2)      prowadzenie kursów edukacyjnych, zajęć, szkoleń, imprez, obozów sportowych, turystycznych, rehabilitacyjnych i kulturalnych oraz innych działań dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

3)      szeroko rozumianą działalność kulturalną, w tym działania na rzecz zachowania i rozwoju lokalnej tożsamości, tradycji obyczajów i dóbr kultury;

4)      organizowanie pomocy i opieki dla osób starszych i niepełnosprawnych;

5)      organizowanie wsparcia dla rodzin w trudnej sytuacji;

6)      wspieranie działań zdrowotnych i zawodowych kobiet wiejskich;

7)      organizowanie i prowadzenie działań na rzecz rozwoju infrastruktury wsi Chruślanki J i Idalin;

8)      popularyzację rolnictwa ekologicznego;

9)      ochronę przyrody i krajobrazu;

10)  tworzenie nowych miejsc pracy;

11)  wspieranie aktywnego uczestnictwa mieszkańców wsi w Unii Europejskiej i przeciwdziałanie negatywnym skutkom integracji europejskiej i globalizacji;

12)  promocję zdrowia i zdrowego stylu życia w jak najszerszym rozumieniu tych pojęć;

13)  działalność na rzecz upowszechniania turystyki, rekreacji, sportu oraz aktywnego wypoczynku;

14)  prowadzenie działalności wydawniczej;

15)  wprowadzenie w życie i propagowanie zasad rozwoju zrównoważonego;

16)  podejmowanie w ramach obowiązujących przepisów wszelkich przedsięwzięć związanych z rozwojem wsi.

Władze Stowarzyszenia :( od 2009 roku)

Prezes –   Anna Spławska

Wiceprezes – Anna Kazanowska

Członek – Agnieszka Słowińska

Członek – Joanna Rozmus

Członek – Beata Bernat

 Stowarzyszenie liczy 30 członków (mieszkańców wsi Chruślanki J. i Idalin oraz nauczycieli)

Plik uregulowania prawne stowarzyszenie dostępny - tutaj.

Dnia 01.09.2001r.nastąpiła uroczysta inauguracja roku szkolnego 2001/2002,towarzyszyły w tym dniu wielkie emocje, nasz trud nie poszedł na marne, uratowaliśmy swoją szkołę i za razem jedyny ośrodek kultury we wsi.  Prezes Stowarzyszenia p. Urszula Dąbek wręczyła akt powołania na stanowisko dyrektora szkoły pani mgr Grażynie Prokopiak

W szkole prowadzona jest nauka w klasach I -VI i oddziale przedszkolnym, zajęcia odbywają się w systemie jednozmianowym, nie ma klas łączonych.

Od 2003 roku Stowarzyszenie jest członkiem sieci FLOP.

.


STATUT STOWARZYSZENIA
.