Strona Główna · Ogłoszenia · Linki · Plan lekcji · OKE · KO- Lublin · MEN · CKE Styczeń 18 2022 17:36:23
Nawigacja
Strona Główna
STOWARZYSZENIE
Historia szkoły
Kadra Pedagogiczna
Historia miejscowosci
DOKUMENTY SZKOLNE
Zdalne nauczanie
Ogłoszenia
Linki
Galeria
Plan lekcji
Szukaj
Dla Rodziców

BIP
Witamy
Witamy na stronie naszej szkoły
Droga do szkolnego sukcesu
Nowa strona 3

,, Droga do szkolnego sukcesu"

-to projekt realizowany przez Stowarzyszenie Na Rzecz Ekorozwoju Wsi Chruślanki Józefowskie i Idalin w Publicznej Szkole Podstawowej w Chruślankach Józefowskich w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty; Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Biuro Projektu znajduje się w  Publicznej Szkole Podstawowej w Chruślankach Józefowskich

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Głównym celem projektu jest: -rozwój kompetencji kluczowych i podniesienie jakości kształcenia poprzez wdrażanie zmodyfikowanego programu rozwoju rozszerzającego i wzbogacającego ofertę edukacyjną PSP w Chruślankach J.od 01.10.13r. do 30.06.14r.

 W ramach programu realizowane są następujące rodzaje dodatkowych zajęć dydaktycznych:

 I.  Zajęcia wyrównawcze dla uczniów z dysfunkcjami i  trudnościami w nauce:

1)   Warsztaty z matematyki 2gr, łącznie 15u,w tym wszyscy uczniowie kl.III i VI   

2  Warsztaty z j.angielskiego  2gr, łącznie 16u, w tym wszyscy uczniowie kl.VI

3) Warsztaty  z j.polskiego. 2gr, łącznie 14u.

II. Zajęcia rozszerzające kompetencje językowe, matematyczne, naukowo-techniczne, informatyczne i humanistyczne:

1) Klub Młodego Odkrywcy: 2gr, razem 17u

2) Z angielskim w przyszłość:2gr, razem 15u.w zajęciach rozszerzających. z j.ang.uczestniczą wszyscy u.kl.VI

3) W komputerowym świecie:1gr-8 u.

4) Zostań Pitagorasem:2gr razem 16u.w zajęciach rozszerzających z matematyki uczestniczą wszyscy u. kl III i VI

5)Język polski melodią myśli:2gr razem 16u.

Warsztaty prowadzone są przez wykwalifikowanych nauczycieli wg programów wsparcia i  metod dostosowanych do potrzeb, zainteresowań oraz możliwości uczniów, w grupach 7- 8 osobowych., z wykorzystaniem nowoczesnych  technik multimedialnych  w tym  tablicy interaktywnej, gier dydaktycznych, filmów instruktażowych, programów multimedialnych, pomocy dydaktycznych i materiałów zakupionych w ramach Projektu oraz sprzętu ICT będącego w wyposażeniu szkoły. Uczniowie wyrównują szanse edukacyjne w zakresie myślenia matematycznego, znajomości j.angielskiego, czytania i pisania.

W ramach warsztatów uczniowie uzupełniają i  poszerzają wiedzę zdobytą na lekcjach z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, humanistycznych, językowych a także informatycznych. Zajęcia dają możliwość rozwoju indywidualnych zainteresowań wyobraźni,.

III. Program profilaktyczno-wychowawczy.  Ukierunkowany na rozwój osobowościowy i zwiększenie motywacji do nauki oraz wspieranie ich rozwoju  Program kładzie szczególny nacisk na kształtowanie osobowości u. i wsparcie ich rozwoju oraz profilaktykę uzależnień. Uczniowie  poznają wzory postępowania pełnego szacunku i tolerancji dla płci przeciwnej.

IV Warsztaty teatroterapii rozwijają  umiejętności aktorskie i rozbudzają wyobraźnię. Uczniowie dzięki zajęciom stają się bardziej śmiali, otwarci i swobodni  w kontaktach z ludźmi.  Mają możliwość wykorzystania swoich pomysłów i inicjatyw dzięki czemu wzrośnie ich poczucie własnej wartości. Uczniowie pracując razem nad spektaklem zacieśniają  więzi koleżeńskie, rozwijają poczucie odpowiedzialności za siebie i grupę, dostarczają  sobie przy tym wiele radosnych przeżyć emocjonalnych . W ramach tych warsztatów powstały piękne programy artystyczne, wystawione w szkole: z okazji DEN i Jasełek.

 Wszystkie warsztaty w ramach projektu  odbywają się w szkole po zajęciach obowiązkowych w wymiarze 1 godziny na każdy rodzaj warsztatów/ grupę.

W ramach dofinansowania ze środków UE na potrzeby realizacji projektu zakupiono:

  • ·         Tablicę interaktywną z oprogramowaniem

  • ·         Laptop

  • ·         Rzutnik multimedialny,

  • ·         Multimedialne programy edukacyjne

  • ·         Pomoce dydaktyczne do każdego rodzaju warsztatów i piśmiennicze dla każdego ucznia

  • ·         Stroje  na potrzeby warsztatów teatroterapii.

Zakupione pomoce będą służyły uczniom po zakończeniu projektu w dalszym etapie kształcenia.

Dodatkowo w ramach  udziału w  warsztatach uczniowie będą uczestniczyć w wyjeździe edukacyjnym do Warszawy w celu skonfrontowania zdobytych wiadomości z rzeczywistością  Planuje się zwiedzanie: Centrum Nauki ,,Kopernik", odwiedzenie najpiękniejszych miejsc stolicy oraz uczestnictwo w spektaklu teatralnym.

(AK)

Fotki tutaj
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.