Rozpoczęcie roku szk. 2019/2020
Dodane przez admin dnia Wrzesień 04 2019 18:44:12
Zdjęcia w fotogalerii
Okupacja niemiecka na naszych terenach rozpoczęła się 15 IX 1939r., kiedy do Bobów wjechał samochód niemiecki, a 17 IX – oddział kawalerii, będący oddziałem rozpoznawczym toczącego się najazdu niemieckiego.
Niemały wkład w walkę z najeźdźcą włożyli żołnierze września. Ponad stu mężczyzn z parafii Boby odbywało czynną służbę wojskową. Kilkunastu oddało życie na róznych frontach toczącej się wojny. Jedni na polach bitewnych Lubelszczyzny, inni daleko od kraju, aż pod Monte Cassino, jak Piotr Janecki z Chruślanek Józefowskich. Wielu dostało się do niewoli niemieckiej. Niektórzy, jak Leon Kułaga z Chruślanek Józefowskich, walczyli w składzie warszawskiej brygady pancerno-motorowej pod dowództwem pułkownika Roweckiego. Wielu zginęło bez wieści. Ci, którzy powrócili, stanęli do walki w partyzantce. Dla miejscowej ludności, podobnie jak w całym kraju, nastała długa i ciężka okupacja. Ginęli ludzie w więzieniach i obozach koncentracyjnych, w czasie różnych akcji przeprowadzanych przez żandarmerię niemiecką.

W 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej gościliśmy w szkole dwie Panie emerytki, byłe pracownice naszej placówki.
Pani Genowefa Wróbel w czasie wybuchu wojny miała 7 lat i mieszkała w niewielkiej miejscowości Zdziechowice koło Zaklikowa. Z tamtego okresu utkwił jej w pamięci przerażający widok rozstrzeliwanych na rynku rodzin żydowskich.
Pani Pelagia Śliwka, chociaż miała tylko 6 lat, pamięta ucieczki do „schronu” - piwniczki wykonanej przez swojego tatę (zachowała się do dziś). W roku 1939/40 rozpoczęła naukę w pierwszej klasie. Okres okupacji wpłynął ujemnie na szkolnictwo. Brak było książek, podręcznik do języka polskiego zastąpiono czasopismem „Ster”. Świadectwa wypisywano w języku polskim i niemieckim./G. I.-D/
-