Akcja społeczno-edukacyjna "Żonkile"
Dodane przez admin dnia Sierpień 29 2019 15:23:52
Publiczna Szkoła Podstawowa w Chruślankach Józefowskich dnia 16 maja 2019r. wzięła udział po raz pierwszy w Akcji społeczno – edukacyjnej "Żonkile" organizowanej przez Muzeum Historii Żydów Polskich „Polin".
Głównym celem akcji było upamiętnienie 76. rocznicy wybuchu powstania w getcie warszawskim. Koordynatorkami akcji były p. Anna Utnik – Wojtaszek – nauczyciel języka angielskiego i p. Beata Michalec – nauczyciel historii.
Zaczęła się ona od wypożyczenia książek dotyczących historii getta i holokaustu w celu przygotowania wystawy książkowej w szkole. 6 maja 2019r. przygotowana została wystawa fotografii z roku 1940 – 1943r. przedstawiająca sytuację przed wybuchem jak i dzień powstania w getcie warszawskim. 16 maja 2019r. reprezentanci Samorządu Uczniowskiego przypinali Pani Dyrektor, nauczycielom i uczniom kotyliony – żonkile, główny symbol pamięci o powstaniu. Kolejnym punktem uroczystości było przedstawienie historii powstania przez nauczyciela historii. Po uporządkowaniu wiedzy była krótka prezentacja pt. „Getto warszawskie”, a po niej obejrzenie filmu pt. ”Nie było żadnej nadziei”. Na koniec uczniowie zostali poproszeni o stworzenie własnego projektu pomnika upamiętniającego powstanie w getcie warszawskim. Po wykonanym zadaniu zrobione zostały pamiątkowe zdjęcia, podziękowano wszystkim zebranym za udział w uroczystości i uczniowie zostali poczęstowani ciasteczkami „żonkilkami”.
Akcja Żonkile zorganizowana w naszej placówce przypomniała i upamiętniła z godnością wszystkie te osoby, które doszczętnie walczyły i zginęły podczas powstania w getcie warszawskim. Uczniowie zdobyli lub poszerzyli wiedzę na temat innych zagadnień dotyczących powstania oraz wykazali duże zadowolenie z organizacji uroczystości. /A.U.-W./